امیرحسام محمدی

من امیرحسامم، عاشق دنیای مالی غیرمتمرکز، بلاک‌چین و خصوصا NFTها.