هستی تاری

خوشحالم که دانشی از جنس دیگه منو به دنیای رمزارزها و غیرمتمرکزها آورده. به‌نظرم هر دنیایی زیباییش یا مجازیه یا واقعی، اما جالبه که دنیای مَجازی غیرمتمرکزها به‌‌طور واقعی زیباست!