بازی ها

بازی‌های بلاک چینی در سال ۲۰۲۱ به شدت در میان جامعه کریپتو محبوب شدند و پای افراد بسیاری را به این حوزه باز کردند. هرچند در سال ۲۰۲۲ بازار رمز ارزها ریزش شدیدی را تجربه کرده، اما این بازی‌ها به خاطر امکان کسب درآمد غیرفعال همچنان طرفداران خود را دارند. کسب درآمد از بهترین بازی‌های بلاک چینی در سال ۲۰۲۲ برای افراد بسیاری راه گریز از ضررهای شدید بازار امسال بود.